Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

heniu
20:52
6545 6cf7 500
Reposted fromsoklees soklees

June 25 2015

heniu
20:02
3826 35e6 500
Reposted fromjemrobaki jemrobaki
heniu
19:59
3826 35e6 500
Reposted fromjemrobaki jemrobaki

June 18 2015

heniu
21:24
5468 5576 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
heniu
21:23
6959 3fe3 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
heniu
21:19
9005 cd2e 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
heniu
21:19
4229 34b9 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
heniu
21:18
8740 95e6
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
heniu
21:18
8746 c17f
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
heniu
21:18
8815 d5ed
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
heniu
21:15
2194 d2ec
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
heniu
21:15
2236 3e12 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
heniu
21:14
2263 4e7b
Reposted fromSowa1993 Sowa1993
heniu
21:14
2281 6120
Reposted fromSowa1993 Sowa1993
heniu
21:11
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec
heniu
21:10
Jak można kogoś potępiać, jeśli nie wślizgnęło się do jego duszy, nie rozejrzało się po okolicy i nie zobaczyło, jakie gnieżdżą się w niej węże, jakie przepaście ją przecinają ? Jak można kogoś krytykować, jeśli się nie wie, skąd wzięły się te węże i przepaści, i co oznacza codziennie zmaganie z nimi?
— Kamila Shamsie, Kartografia
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec
heniu
21:09
Chciałabym każdego dnia umieć coś w sobie zmienić, jakieś zachowanie, sposób bycia wobec innych, umieć pozwolić sobie na pewne rzeczy, innych natomiast sobie zabronić. Opanować samotność. Samotność nie tyle jako stan ducha, bo naprawdę w duchu człowiek zawsze jest lub bywa samotny, ile jako swego rodzaju 'stan cywilny'. Być właścicielem samego siebie, posiadać wokół siebie przestrzeń, której nikt nie może przekroczyć. Coś jakby niewidoczny zielony ogródek, do którego nikomu nie uda się zajrzeć, do którego także nikt, kto chciałby mnie zranić, nie miałby wstępu. Do niedawna było inaczej: każdy, komu to tylko przyszło do głowy, mógł mnie wytrącić z równowagi jakąś głupią uwagą, kłamstwem, bezsensownym zdaniem, sprawić mi przykrość, która trwała znacznie dłużej niż jego pamięć o tym zdarzeniu. Dziś już tylko pory roku mogą wpływać na mój nastrój, ale nie ludzie, którym na tym zależy. Stan mojego umysłu bywa tak różny, jak różne są dni, które przychodzą, Bywają dni dobre, ale bywają i złe, i te też muszę przyjąć za własne. Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła.
— Roma Ligocka, Czułość i obojętność
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec
heniu
21:08
Żyjemy przecież tak cicho, a nasze największe katastrofy wydarzają się tak głęboko w nas, że na naszej powierzchni pojawiają się tylko odległe fale.
— Rainer Maria Rilke
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec
heniu
21:03
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Bikini
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec
heniu
20:36
Reposted fromvith vith vianinja-leniwiec ninja-leniwiec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl